BEŇOVA LEHOTA

BEŇOVA LEHOTA

Beňova Lehota   je mestská časť Dolného Kubína, nachádzajúca sa asi 3 km severozápadne od mesta.


Dejiny

Obec založili v roku 1370 ako osadu v lesnej oblasti. V 16.storočí Thurzovci kolonizovali časť obce valašskými osadníkmi. Obyvateľstvo sa zaoberalo prevažne roľníctvom. V 17. storočí tu bola známa valcha na súkno a mlyn.
Beňová Lehota vznikla na základe upraveného nemeckého práva okolo roku 1370. Prvá zmienka pochádza z roku 1380, keď kráľ Ľudovít Veľký vydal listinu Vavrincovi Lewkesovi na škultétstvo v dedine (ktorú založili na klčoviskách) a tiež na mlyn. Listinu dal prepísať v roku 1420 Žigmund pre druhého Lewkesovho syna Demetera a jeho brata Beňadika. Po ňom sa volala Beňová Lehota. V roku 1574 uviedla Ostrihomská kapitula do dražby majetok v Beňovej Lehote.


Súčasnosť

V súčasnosti sa v Beňovej Lehote realizuje výstavba individuálnej bytovej zástavby, je to zároveň aj vstupná brána na Kubínsku hoľu, čo jej dáva vlastnosti turisticky atraktívneho miesta s možnosťou ubytovania s súkromných penziónoch

ZDROJ: sk.wikipedia.org

KONTAKT: primator@dolnykubin.sk http://www.dolnykubin.sk/

Nahoru