BOBOTSKA LEHOTA

BOBOTSKA LEHOTA

BOBOTSKA LEHOTA


Základné údaje
Obec leží na rozhraní Dolnonitrianskej nivy a Strážovských vrchov, pri potoku Machnáč, ktorý je chránenou prírodnou rezerváciou. Od krajského mesta Trenčín je vzdialená 25 km, od Bánoviec nad Bebravou 11, 5 km. Prvá zmienka o obci (fare) je v pápežských desiatkoch z r. 1332, kde sa spomína farár Plebanus de Bodac (Podag). Bobot bol poddanskou obcou panstva Trenčín. V 2. pol. 18. stor. založil V. A. Rezner manufaktúru na výrobu papiera, ktorá pracovala ešte za 1. ČSR, kedy patrila barónovi Merckensovi. Papierenský závod dodnes funguje, zamestnáva spolu s poľnohosp. družstvom cca 100 obyvateľov obce. V Bobote bol v 19. stor. lom na vápenec s vápenkou. Rím. kat. kostol sv. Mikuláša biskupa, pôvodne ranogotický, bol v 17. stor. prestavaný. V obci sa narodil Michal Rešetka, (1794 - 1854), rím. kat. kňaz, bibliograf a literárny historik. Jeho meno nesie Krajská knižnica v Trenčíne. ... V obci je vybudovaná infraštruktúra. Obec poskytuje možnosti cykloturistiky v miniregióne medzi Považským Inovcom a Strážovskými vrchmi a to z Bobotu do Motešíc a odtiaľ cez Neporadzu do Trenčianskych Mitíc. » skryť
M. č.: bobot, bobotská lehota.

ZDROJ: naseobce.sk

KONTAKT: ou@bobot.sk http://www.bobot.sk/

Nahoru