JOBOVA LHOTA

JOBOVA LHOTA

Jobova Lhota

Jobova Lhota je osada v okrese Blansko, od roku 1960 součást obce Kněževes. Je jedinou vesnicí na území Jihomoravského kraje, která leží na historickém území Čech. Patřila odedávna v rámci Chrudimského kraje ke Svojanovskému panství - až do roku 1848 a byla až do roku 1960 součástí katastrálního území Předměstí. Původně se jmenovala tato osada Zadní Lhota, poté Jakobova Lhota - lidově se jí říkalo také Jebova Lhota.

Tato vesnička je ukrytá v zelených lesích v nadmořské výšce cca 535 m. V písemných pramenech se Jobova Lhota poprvé objevuje v roce 1555 a sice v závěti sepsané 10. srpna majitelem Svojanova, Václavem Žehušickým z Nestajova, ve které zůstavil svoji manželku Annu, syny Hertvíka, Jana a svých 5 dcer. Synové si v roce 1557 rozdělili svojanovský majetek tak, že mladší Jan dostal korouhevské panství, starší Hertvík svojanovské a s ním Kněževes, Studenec, Hutě, Lhotu Přední a Zadní .

ZDROJ: cs.wikipedia.org

KONTAKT: knezeves@cmail.cz http://www.knezeves.eu/

Nahoru