KAMENNÁ LHOTA

KAMENNÁ LHOTA

Kamenná Lhota

Z HISTORIE OBCE

 

V malebném koutě Vysočiny, na úpatí vrchu Vlčí hůra a z východní strany zaštítěná majestátním Melechovem, se rozkládá obec Kamenná Lhota.

Obec se skládá ze dvou místních částí – Kamenná Lhota a Dolní Paseka. Historie obou částí nebyla vždy stejná a navíc i ze střípků možného poznání je zřejmé, že je značně komplikovaná a její popsání není snadné. Teprve 18. a 19. století umožňuje zisk lepších informací.

Kamenná Lhota byla založena ve druhé polovině 13. století Jindřichem Humpoleckým. Ten obdržel zdejší krajinu kolem roku 1252 od Vyšehradské kapituly a měl ji osídlit. Založil na tomto území vesnice Kouty a Kamennou Lhotu.

Řeč písemných historických pramenů je poněkud odlišná od výše uvedené představy o počátcích Kamenné Lhoty a Koutů. Kamenných Lhot je v Čechách celkem šest. Kamenná Lhota, lokalizovaná jako ves vzdálená pět a půl kilometru na jih od Ledče, se poprvé nepřímo připomíná v roce 1380.

Dolní Paseka se v písemných historických pramenech poprvé připomíná v roce 1265 bez rozlišení, zda Dolní či Horní, v přídomku Oldřicha z Paseky.

Kamenná Lhota se jako „kamenná“ jmenuje již v roce 1454, kdy patřila ke Mstislavicím, které v té době držely Johanka a Kateřina, dcery Ratmíra z Nelechova, které v uvedeném roce vedly spor o statek Nelechov s Vykéřem z Lazic, který se snažil na králi vymoci vyhlášenou odúmrť.

Se jménem obce Kamenná Lhota souzní kamenolom pod Vlčí hůrou, kde se těžila kvalitní žula již ve druhé polovině 19. století.  Práci zde našlo několik obyvatel Kamenné Lhoty.

 Postupně se těžilo na několika místech. Některá však zůstala později opuštěná nebo byla zasypaná. V provozu zůstal jámový lom, který byl v roce 1947 dlouhý 60 metrů, široký 50 metrů a hluboký 8 metrů. V roce 1948 byl lom znárodněn a těžbu převzal n.p. Českomoravský kámen Světlá nad Sázavou. V roce 1983 byl lom uzavřen.

V minulosti byla v dolní části vsi lípa, na které visel zvon. Uprostřed návsi stála kaplička zasvěcená sv. Janu Nepomuckému. V roce 1969 ji nahradila nová, která byla vysvěcena želivským opatem Bohumilem Vítem Tajovským a ledečským děkanem ThDr. Josefem Pokorným. Kaple sv. Jana Nepomuckého je duchovním centrem obce.

K významným historickým vlastníkům Kamenné Lhoty patřili Trčkové z Lípy. Posledními dominantními vlastníky Kamenné Lhoty byli majitelé panství Martinice a následně Dolních Kralovic, knížata z Palm-Guldenfingenu.

ZDROJ: www.kamenna-lhota.cz

KONTAKT: obeckamennalhota@tiscali.cz http://www.kamenna-lhota.cz/

Nahoru