KOSTELNÍ LHOTA

KOSTELNÍ LHOTA

Známé osobnosti
Josef Musil


Kostelní Lhota

Historie obce
    
Název Lhota vznikl ze staročeského "lhóta", což znamená osvobození po určitou dobu - lhůtu. Toto jméno dostávaly obce a

osady zakládané na vyklučeném lese - mohlo to však být i na močálišti, blatech či jiné neúrodné půdě, která měla být

obdělána. Poddaní - osadníci těchto obcí, byli do jisté lhůty osvobozeni od placení dávek pozemkovému pánu, které se

skládaly z ročního platu - úroku a z dávek naturálních. To vše za práci spojenou s vykácením lesa a vzděláním půdy.

Počátkem 14.století toto osvobození trvalo deset let, v průběhu století se snížilo na osm až šest let.
Kostel Za Jana Lucemburského byly Poděbrady roku 1345 odevzdány Hynkovi ze Žleb a Lichtenburka. V roce 1347 Hynek zemřel a

Poděbrady dostala jeho dcera Eliška, která se r.1350 provdala za pana Bočka z Kunštátu. Ten pak dostal 6.listopadu 1351

Poděbrady v léno. Boček z Kunštátu a nyní i z Poděbrad začal zakládat nové osady a v některých i nové kostely. V již

zmíněné oblasti mezi Poděbrady a Sadskou založil Lhoty. Kostelní Lhota se podle církevních pramenů připomíná již k roku

1354. Pan Boček nechal v této obci postavit kostel Nanebevzetí Panny Marie a dosadil tam plebáta Petra.
Rod pánů z Kunštátu a z Poděbrad byl velmi vážený a vždy smýšlející česky. Pan Boček byl v roce 1355 v Římě přítomen

korunovace Karla IV.
Jeho pravnuk, Jiří z Kunštátu a Poděbrad, se stal v roce 1458 jediným českým králem, který nepocházel z panovnické

dynastie, ale z panského stavu domácí šlechty.

Významné události té doby:

1348 - založení Univerzity Karlovy v Praze
1354 - k české koruně je připojeno Lucembursko.
1355 - český král Karel IV. se stává římským císařem.
1356 - vydání Zlaté buly, kterou Karel IV.upravil právní poměry v římské říši. Čechy se stávají svébytným státem s právem

určení svého krále.
1357 - zahájení výstavby Karlova mostu v Praze. Stalo se tak dne 9.7. v 5,31 hodin.
Karel IV. stanovil položení základního kamene tak, že rok, den, hodina a minuta tvoří magickou číselnou řadu lichých čísel

135797531 a je v ascendentu znamení Lva, heraldického znaku Českého království. Za letního slunovratu, při pohledu z brány

Staroměstské mostecké věže, Slunce zapadá za katedrálou sv. Víta. Tento slunovratový západ slunce zvěčnil na první

československé poštovní známce Alfons Mucha.
1361 - narození následníka českého trůnu, pozdějšího krále Václava IV.
1363 - Karel IV. se počtvrté a naposledy oženil, novou manželkou je Eliška Podmořanská, budoucí matka krále Zikmunda.http://www.kostelni-lhota.cz/historie-obce

ZDROJ: www.kostelni-lhota.cz

KONTAKT: starosta@kostelni-lhota.cz http://www.kostelni-lhota.cz/

Nahoru