LHOTA-DYNÍN

LHOTA-DYNÍN

Lhota (Dynín)

Lhota je malá vesnice, část obce Dynín v okrese České Budějovice. Nachází se asi 2,5 km na východ od Dynína. Je zde evidováno 37 adres. Trvale zde žije 50 obyvatel.

Lhota leží v katastrálním území Lhota u Dynína o rozloze 5,22 km2. V tomto katastrálním území se nachází i přidružená samota Lhota Dvůr.Historie

Nejstarší písemné doklady pochází ze 6. ledna 1355.[3] Z tohto dne pochází listina, ve které místní šlechtic Zdeněk ze Lhoty odkazuje desátek bošileckému faráři. V roce 1379 jsou v urbáři zmíněny názvi vsí Česká Lhota a Německá Lhota. V roce 1398 přešlo vlastnictví Německé Lhoty z Rožmberků na Nedamíra z Sudoměře a Rožmberkové ves zpět připojili k třeboňskému panství až v polovině 16. století. Roku 1582 byla velká část Německé Lhoty v rámci rozšiřování Záblatského rybníka zatopena a od té doby je zbylý celek označován jako Dvůr Lhota nebo Lhota Dvůr[3]. Česká Lhota se stala Lhotou. Během třicetileté války byla Lhota zcela pustá, ale do konce 17. století byla opět obydlena. Ve Lhotě postupně přibývalo obyvatel, avšak od roku 1850 jich stále ubývá[3]. V roce 1960 byla Lhota zařazena pod obecní úřad obce Dynín.
Příroda

Vesnice se nachází v CHKO Třeboňsko. Několik set metrů severovýchodně od Lhoty se nachází PP Lhota u Dynína, ve které se vyskytuje několik v Čechách velice vzácných druhů, jako například bublinatka bledožlutá.

Pamětihodnosti

    Usedlost čp. 11ZDROJ: cs.wikipedia.org

KONTAKT: starosta@obecdynin.cz http://www.obecdynin.cz/

Nahoru