LHOTA U OLEŠNICE

LHOTA U OLEŠNICE

Lhota u Olešnice

První písemnou zmínku o existenci osady (pův.Lhotka), ležící 11km sz od Kunštátu, nalezneme v intabulaci z r.1349, kterou jistý Mikuláš Strniště postupuje Lhotku spolu s Brťovím a Bolešínem Artlebovi z Klečan (zaniklé osady u Nedvědice). Když někdy před r.1398 prodávali Artlebovi potomci Artleb a Vilém z Klečan toto zboží Vaňkovi z Mouchnic na Louce, je Lhotka označena již jako pustá. Pod jménem Lhota je v r.1557 uváděna horní část někdejší Lhotky - Hanebnice. V r.1590 ji hr.Jan z Hardeggu prodal Janě Evě z Lichtenštejna ke Kunštátu a součástí kunštátského panství zůstala až do zániku parimoniálního zřízení (1848).

 
Snad koncem 18., případně počátkem 19.století si lhotští nechali zhotovit oválný obecní typář se stojící postavou biskupa držícího v levé ruce berlu a pravou, spočívající na prsou, snad knihu. Opis majuskulou PECZET OBCE LHOTY . Ze skutečnosti, že se obyvatelstvo osady živilo v té době především domácím tkalcovstvím, lze usuzovat na sv.Blažeje, mj. také patrona tkalců (i když mezi jeho četné atributy patří i kniha, patrně nejznámějšími jsou dvě zkřížené svíce nebo hřeben).
ZDROJ: www.lhotauolesnice.cz

KONTAKT: aurak@seznam.cz http://www.lhotauolesnice.cz/

Nahoru