DOMANIŽSKÁ LEHOTA

DOMANIŽSKÁ LEHOTA

Domanižská Lehota   je miestna časť obce Domaniža v okrese Považská Bystrica.

Leží v juhozápadnej časti Žilinskej kotliny v podcelku Domanižská kotlina, na sútoku Domanižanky s Hodoňom, z východnej strany je obklopená výbežkom Strážovských vrchov. Nachádza sa 2 km južne od obce na ceste z Domaniže do Pružiny.

V minulosti pracoval v lokalite Bariny mlyn. Pôvodne samostatná obec bola súčasťou notárskeho úradu v Domaniži. K Domaniži bola oficiálne pričlenená v roku 1906.

Z dediny vedie lesná cesta k samote Hodoň (horáreň, rybník) v Strážovských vrchoch, ktorá pokračuje ďalej do osady Pod Jazovčím. V okolí osady sa nachádzajú viaceré kameňolomy. Z tejto obce sa dá vytýčiť cyklotrasa alebo pešia túra. Dá sa z nej dostat až do Fačkova (cca 2km) alebo na Priedhorie po svažnici vedúcej z Hodoňskej kotliny.

ZDROJ: sk.wikipedia.org

KONTAKT: obec@domaniza.sk http://www.domaniza.sk/

Nahoru