PODCHÝŠSKÁ LHOTA

PODCHÝŠSKÁ LHOTA

Podchýšská Lhota

Podchýšská Lhota je malá vesnice, část obce Chyšky v okrese Písek. Nachází se asi 1,5 km na jihozápad od Chyšek. Je zde evidováno 27 adres. Trvale zde žije 16 obyvatel. Dřívější název obce byl Tetourova Lhota a Tetaurova Lhota.

Podchýšská Lhota je také název katastrálního území o rozloze 1,53 km2.Historie

V 15. století byla v obci tvrz, ale bohužel kvůli častému názvu vsi Lhota, o dalších osudech tvrze není známo nic podstatného.[4] Název vesnice Tetourova Lhota, někdy Tetaurova Lhota byl odvozen od jména majitelů. Ves měl v držení rod Tetourů z Tetova. V 16. století byla ves připojena k Vlksicům až do roku 1597, kdy byla Lhota připojena k Chyškám. Místní tvrz zůstala neobydlená a postupně zpustla. V 18. století byly ješte viditelné zbytky zdí tvrze a příkopy.

Sbor dobrovolných hasičů byl založen roku 1923.

Osada patřila farou, školou a ostatním pod nedaleké Chyšky.

V roce 1930 měla ves 21 popisných čísel a 91 obyvatel.

Památky

    Na místě tvrze Tetourů z Tetova, která je vedená v Seznamu kulturních památek v okrese Písek, jsou postavené chalupy.

    Ve vesnici a v okolí se nachází celá řada udržovaných křížů. Nejvíce jsou soustředěny po bývalé cestě do Chyšek. Vede tam zeleně značená pěší turistická trasa. První kříž se nachází těsně za vsí, ostatní jsou postupně po obou stranách cesty. Zhruba v půli se nachází kříž, který nese dataci 1907. Zde se také nachází torzo poničeného kříže. Kříž se nachází také ve vesnici na soukromém pozemku nad Nadějkovským rybníkem.

    Přímo ve vesnici se nachází návesní kaple. Kaple je zasvěcena Panně Marii je z 18. století.

    Po bývalé cestě do Chyšek se nachází prostorová kaple zasvěcená svatému Janu Nepomuckému. Kaple byla postavena roku 1816. Vede tam zeleně značená pěší turistická trasa zhruba kilometr.

    Nad vesnicí v lesíku u staré cesty vedoucí do Stříteže se nachází výklenková kaple zasvěcená Panně Marii.
ZDROJ: cs.wikipedia.org

KONTAKT: obec@chysky.cz www.chysky.cz

Nahoru