LHOTKA-JIHLAVA

LHOTKA-JIHLAVA

Lhotka (okres Jihlava)

Obec Lhotka (německy Klein Lhotta) se nachází 5,5 km severozápadně od Telče v okrese Jihlava, kraj Vysočina. Nejbližší železniční stanice je Telči. Je to malá obec s českým obyvatelstvem.


Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1385. Na konci 13. století byl na strmém skalnatém výběžku kopcovitého masivu „Vrch“ (724 m n. m.) postaven hrad Šternberk, lidově nazývaný Štamberk, pod nímž se v pozdějších letech utvářelo podhradí. Vzniklá obec dostala jméno Lhotka. Toto jméno značilo vesnici, která po svém osídlení splácela platy po lhůtách. Během husitských válek byl však hrad dobyt a zničen. Stalo se tak v roce 1423. Po roce 1580 náležela Lhotka k mrákotínské rychtě. Později celé panství přešlo pod správu města Telče. V současné době je Lhotka významným výletním místem.
Správní začlenění obce od roku 1850

Do roku 1849 byla Lhotka součástí panství Telč v Jihlavském kraji. V letech 1850 až 1855 podléhala politické pravomoci Podkrajského úřadu v Dačicích a v soudní správě Okresnímu soudu v Telči. Po vzniku smíšených okresních úřadů s politickou a soudní pravomocí byla v letech 1855 až 1868 podřízena Okresnímu úřadu v Telči. Když byly roku 1868 veřejná správa a soudnictví opět odděleny, vrátila se pod politickou pravomoc Okresního hejtmanství v Dačicích a v soudnictví pod Okresní soud v Telči. Po osvobození v květnu 1945 náležela pod Okresní národní výbor v Dačicích a Okresní soud v Telči až do územní reorganizace roku 1949, kdy byla přičleněna pod správní okres Třešť a v jeho rámci pod nově vzniklý Jihlavský kraj. Při další územní reorganizaci v polovině oku 1960 připadla pod správní okres Jihlava a Jihomoravský kraj až do zrušení Okresního úřadu v Jihlavě koncem roku 2002. V roce 1971 byla Lhotka připojena pod obec Mrákotín, od roku 1991 je opět samostatnou obcí. Od roku 2003 spadá pod Městský úřad v Telči.

Vývoj obce

    Ve 2. polovině 2. a v 1. polovině 20. století se většina obyvatelstva obce živila zemědělstvím.
    V roce 1900 byla výměra hospodářské půdy obce 216 ha.
    Živnosti v roce 1911: 1 hostinský, 1 krejčí a 1 obchodník se smíšeným zbožím.
    Roku 1924: lesní revír velkostatku Telč Podstatských-Lichtenštejnů. Živnosti: 1 hostinský, 1 trafikant, 8 hospodařících rolníků.

Obec byla elektrifikována připojením na síť ZME Brno r. 1937. JZD bylo založeno roku 1957, v roce 1966 bylo sloučeno do JZD Mrákotín. Nyní převládající zaměstnání: zemědělství a služby. Po roce 1945 bylo vybudováno: vodovod, kanalizace, plynofikace, hospodářské budovy JZD, požární zbrojnice, rodinné domky, upraveny rybníky na návsi.

Pamětihodnosti

    Zřícenina hradu Štamberk
    Kamenné moře
    Boží muka Nejsvětější Trojice z roku 1891
ZDROJ: cs.wikipedia.org

KONTAKT: primator@jihlava-city.cz http://www.jihlava.cz

Nahoru