LHOTKA-PŘEROV

LHOTKA-PŘEROV

Lhotka (okres Přerov)

Lhotka je malá obec ležící 7,5 km severně od Přerova. Její katastrální území má rozlohu 191 ha. Na jejím katastrálním území byla roku 1951 vyhlášena chráněná přírodní rezervace o rozloze 5,1 ha, v níž se vyskytuje bohatá teplomilná stepní květena a svébytné mechy a lišejníky na skalnatých stráních z kulmských břidlic.Historie

Počátky osídlení katastru sahají do 11. století. Ve 14. století držel ves Viknan z Majetína, po němž ji zdědil Unka z Majetína. Ten ji prodal r. 1354 Drslavům z Kravař za 400 hřiven grošů, vzápětí ale Lhotka získala nové majitele - vladyky z Lipňan. Podle jednoho z nich, Řivína z Lipňan, se někdy obec psala jako Lhota Řivínova. V letech 1968 – 1377 vlastnil vesnici Valentýn z Přestavlk. V roce 1377 se majiteli stali Zdeněk a Div z Čekyně. Jejich dědička Eliška z Přestavlk pak prodala roku 1446 obec Janu Mukařovi z Kokor. Poté ves zřejmě zpustla, nicméně záhy byla obnovena, protože se připomíná další majitel - Mikuláš ze Zástřizl, který ji po nějaké době prodal rodu Čertoryjských z Čertoryj. Po krátké epizodě (1538 – 1547), kdy Lhotku vlastnil rod z Brníčka, prodali Čertoryjští své zboží Podstatským z Prusinovic a na Čekyni. Z roku 1748 je známa obecní pečeť, která měla ve znaku radlici olemovanou vročením.

Ve 20. století byla Lhotka (od roku 1918 nazývána též Malá Lhota) podstatně větší než dnes, v roce 1930 zde žilo ve 21 domech 131 obyvatel. V obci fungovalo několik obchodů, knihovna, hostinec a pracovala zde místní osvětová komise. Lhotka byla přiškolena do Žeravic Po 2. světové válce počet obyvatel vytrvale klesal, až dosáhl v roce 1996 minima - 34.

JZD bylo založeno v padesátých letech 20. století, v roce 1973 bylo sloučeno s JZD v Penčicích. Od 1. 1. 1976 byla Lhotka administrativně připojena ke Kokorám, s nimiž měla společný MNV.

Současnost obce


Od roku 1990 je Lhotka opět samostatnou obcí, kterou vede pětičlenné zastupitelstvo v čele se starostou. V obci je hostinec U Olinka. Díky přistěhovalectví se počet obyvatel za poslední léta výrazně zvýšil. Lhotka a okolí je dnes především vyhledávanou chatovou rekreační oblastí.

Jedinou stavební pamětihodností je kaple zasvěcená Andělu strážnému. Před ní stojí pomník, na němž je umístěna socha Panny Marie s Ježíškem. Na pomníku jsou instalovány fotografie čtyř místních občanů padlých v 1. světové válce.ZDROJ: cs.wikipedia.org

KONTAKT: lhotkauprerova@quick.cz http://www.lhotka.unas.cz/

Nahoru