SEJCKÁ LHOTA

SEJCKÁ LHOTA

Sejcká Lhota
 

Sejcká LhotaTaké Lhota Sejická, Stajická, Zálesní... Ves založená roku 1335. Původem společná s Prostřední Lhotou. V roce 1365 byla v královském majetku - dána ke klášteru na Emauzích. Později patřila ke Zhudovicím.
Prvotně se tato ves jmenovala prostě Lhota a pak Stajička t.j. menší Stajice. Byla totiž znovu vysazena od Jindřicha ze Stajice, hradu u Maršovic. (Dosud je tam vrch Stejc a rybník Stejc - 4 km jjv od Neveklova). Slova Stajice, Stejce mají značit „malou stáj". Jako název vesnice se ujalo Stajická Lhota. V přívlastku Stajická zaniklo v nepřízvučné 2. slabice i a potom se aj přehlasovalo zpětně v ej (Stejcká). Onen hrad byl v 16. století již pustý a souvislost naší Lhoty s jeho jménem se zapomněla. Posléze byl její přívlastek chybně spojen s blízkým jménem Sejce (osada Sejců, Sejcovy rodiny). Samota Sejce leží na pravém břehu Vltavy 2 km jv od Lhoty. Potom se místo Stejcká Lhota ujalo jméno Sejcká Lhota. Ze starých dob je pro tuto Lhotu doložen i přívlastek Zálesní.
Jestli někde končí svět, pak toto místo, uložené do pohádkových pastvin mezi lesnaté vrchy a Slapské jezero, je horkým kandidátem.ZDROJ: www.chotilsko.cz

KONTAKT: obec@chotilsko.cz http://www.chotilsko.cz

Nahoru