SMIDARSKÁ LHOTA

SMIDARSKÁ LHOTA

Smidarská Lhota
Obec Smidarská Lhota - asi 10 km severozápadně od Nového Bydžova, 2 km před obcí Vinary směrem od Smidar, autobusové spojení N. Bydžov - Kopidlno.

 

Historie obce Smidarská Lhota
První zmínky o obci jsou již z poloviny 12. století. Na návsi stojí socha ukřižovaného Krista s letopočtem 1803 a památník padlým z první světové války postavený v roce 1922. U silnice ze Smidar stojí socha svatého Venancia. Pověst vypravuje, že v těch místech přepadli za noci hraběte Dymokurského, který jel na koni, tři lvi, kteří se hotovili naň se vrhnouti, seznal, že obrana by byla marná, modlil se a v duchu vzíval svého patrona Venancia, aby ho vysvobodil. Lvi chvíli zuřivým pohledem na něho hleděli, pak mručíce se vzdálili. Na poděkování tuto sochu postavil. Kolem sochy bývalo 5 lip, nyní jsou zde ještě dvě. Na kraji obce stojí kaplička, vedle ní se nacházela studánka s léčivou vodou.
ZDROJ: www.vinary.cz

KONTAKT: vinary@seznam.cz http://www.vinary.cz/

Nahoru