SVATOGOTHARDSKÁ LHOTA

SVATOGOTHARDSKÁ LHOTA

Svatogothardská Lhota

Jak název Svatogothardská lhota napovídá, ves se nachází nedaleko vrchu Gothard, přesněji cca 1,5 km východně. U staré úvozové cesty, která vedla z Hořic do Březovic se, u souboru památné čtveřice lip, nachází socha sv. Václava. Postavena byla na náklady Václava Tomáše a jeho manželky v roce 1822. Autorem díla je sochař a řezbář Josef Richtera. Lípy byly vysazeny v období umístění sochy na své místo, jejich stáří je tedy necelých 200 let. Nedaleko je postaven pomník Vojtěchu Jezberovi, narozenému ve mlýně, který padl 7. dubna 1915 na rozvědce v Karpatech.

ZDROJ: www.turistika.cz

KONTAKT: mesturad@horice.org http://www.horice.org/cz/

Nahoru