BRADLECKA LHOTA

BRADLECKA LHOTA

 BRADLECKA LHOTA

Historie obce

 

  Bradlecká Lhota byla založena při velkém osídlování Čech kolem r. 1200. První písemná zmínka o naší obci je z r. 1395. Lhota je zde zmiňována pod názvem Hrnčířská, protože se zde kopalo velké množství hrnčířské hlíny. O Lhotě Bradlecké se prvně zmiňuje soupis majetku Jiřího z Valdštejna r. 1533. Ve Lhotě bylo tenkrát 12 usedlostí a 1 mlýn. V 16. století některé prameny hovoří o Lhotě také jako o Železné či Železnické. R. 1624 daroval Albrecht z Valdštejna Bradleckou Lhotu jezuitské koleji v Jičíně. Naše vesnice tedy patřila k milíčevskému panství, a to až do r. 1841, kdy ji kníže Rohan přikoupil k panství lomnickému. Přelom 19. a 20. století byl dobou rozkvětu mnoha obcí v okrese. Bradlecká Lhota v tomto směru zvláště vynikala. Bylo to hlavně zásluhou lomnického rodáka, učitele J. J. Fučíka, který působil na zdejší jednotřídce (jeho pamětní deska je také na budově bývalé školy umístěna). Škola zde byla povolena a postavena r. 1886. Lidová knihovna byla založena o rok později. Sbor dobrovolných hasičů byl založen r. 1895 a čítal 40 hasičů. Divadlo se zde hraje od r. 1900. Vzdělávací a hospodářský spolek "Havlíček" byl založen r. 1906 a Spořitelní a záložní spolek "Kampelička" r. 1910. Tělocvičná jednota "Sokol" byla založena roku 1920. Kromě školy byla v letech 1895-96 zbudována i obecní silnice, r. 1901 kaple sv. Ludmily. R. 1931 byl na tomto místě postaven betonový most namísto dřevěného . V letech 1958-1962 byl dostavěn kulturní dům s prostory pro místní organizace, r. 1968 koupaliště, r. 1969 antukové hřiště. V 70. letech byla dokončena regulace potoka, silnice a stavba obchodu s hospodou. Pole okolo Lhoty jsou bohatým nalezištěm polodrahokamů, zvláště pak achátů. V potoce lze nalézt krásně zbarvené české granátky

 

 

ZDROJ: www.bradleckalhota.cz

KONTAKT: obec@bradleckalhota.cz http://www.bradleckalhota.cz

Nahoru