LHOTY-VORTOVÁ

LHOTY-VORTOVÁ

Lhoty (Vortová)

Poloha obce

Osada Lhoty

Obec Vortová se nalézá 8 km na jih od Hlinska v Čechách, na silnici spojující Hlinsko a Herálec. Leží v malebném údolí vortovského potoka, obklopena ze všech stran hlubokými lesy v nadmořské výšce 612 metrů. V blízskosti obce jsou tři rybníky se jmény Zlámanec, Návesník a Utopenec. K obci Vortová patří též osada Lhoty, nalézající se východněji na kopci v nadmořské výšce 667 m.
 

Název obce

V místním lidovém podání se traduje odvozovat název obce Vortová od německého „Warte“, znamenající strážní věž nebo hlásku. Svádí k tomu poloha obce na česko-moravském pomezí a v neposlední řadě i psaná podoba názvu v 18. a 19. století „Wortowá“.
    Starší podoba názvu obce je „Ortová“. Tato podoba je odvozována od příjmení „Ort“, jehož význam je šídlo, špička nebo hrot. V přeneseném významu to může znamenat vyjádření polohy obce „na kraji panství, na konci, na špičce země České“.
    Nejstarší prameny však uvádějí, že Vortovou založil mnich z kláštera v Podlažicích, a proto také odvozují název obce z latinského výrazu „ORTOS“, označující mnicha, který se postil v horách.ZDROJ: www.vortova.cz

KONTAKT: ou@vortova.cz http://www.vortova.cz/index.php?nid=774&lid=cs&oid=39085

Nahoru