VELKÁ LHOTA-VOLFÍŘOV

VELKÁ LHOTA-VOLFÍŘOV

Velká Lhota (Volfířov)V e l k á   L h o t a  leží 9,5 km severozápadně od Dačic. Součástí je osada Poldovka, ležící pod vrchem Hradisko (760 m n.m.v.). Katastr má výměru 388 ha, nadmořská výška 603 m, v současné době má 65 domů a 159 trvale bydlících obyvatel.

V místě je Základní a Mateřská škola.

Ves pod jménem Roseč vznikla pod zalesněnou horskou skupinou Javořice – Hradisko vyklučováním lesa. V roce 1385 náležela ke zboží hradu Šternberka Heřmanu z Hradce. Za pánů z Hradce patřila Lhota k rychtě Šachovské. Od roku 1414 náležela k panství telečskému. Bývalý dvůr byl rozparcelován a v roku 1798 vznikla pod Hradiskem, na místě zrušeného dvora, v roce 1798 osada Poldovka.  

Dominantu tvoří „Toleranční areál“ 2 kostely Českobratrské církve evangelické s přilehlými farami. Starší pro věřící augšpurského vyznání novogotický z roku 1876 postaven na místě staršího z roku 1783. Mladší v historizujícím slohu dříve pro věřící helvítského vyznání.

Klasicistní jednopatrová fara čp. 37 z roku 1838. 

Ve Velké Lhotě je :

-  Základní a Mateřská škola Velká Lhota 

-  Obecní knihovna s veřejným internetem – výpůjční doba PÁ 17.00-20.00 hod.

-  Hospoda „U KOŽAKA“

-  Zahradnictví Antonín Kopřiva

-  Tesařství Josef Brychta

-  Český svaz žen

-  Myslivecké sdružení Velká Lhota ( zahrnuje místní část Brandlín a  Řečice)

-  Svaz dobrovolných hasičů

- Ubytování v soukromí Miloslav Lojka tel. 728 048 600                   

ZDROJ: volfirov.cz

KONTAKT: ou-volfirov@cbox.cz http://volfirov.cz/index.asp

Nahoru