VIDLÁKOVA LHOTA

VIDLÁKOVA LHOTA

 Vidlákova Lhota

Vidlákova Lhota je část okresního města Benešov. Nachází se na severozápadě Benešova. V roce 2009 zde bylo evidováno 15 adres. V roce 2001 zde trvale žilo 30 obyvatel.

Vidlákova Lhota leží v katastrálním území Úročnice o výměře 6,63 km2. Vidlákova Lhota leží v těsné blízkosti Bukové Lhoty, obě vsi se prakticky prolínají v jeden celek. Mají i společný osadní výbor.


Historie

O Vidlákově Lhotě pochází první zmínka z roku 1409. Jejím vlastníkem byl v té době bohatý pražský měšťan Mikuláš z Egenberka. V roce 1654 připadla Vidlákova Lhota Pražské kapitule, roku 1718 ji koupil Ferdinand Schönpflug z Gamsenberku. V roce 1744 byla ves připojena ke Konopišťskému panství.[5]

Za druhé světové války se ves stala součástí vojenského cvičiště Zbraní SS Benešov a její obyvatelé se museli 1. dubna 1943 vystěhovat.

Pamětihodnosti

    Barokní zámeček – z let 1723-1729, vystavěn Ferdinandem Schönpflugem, jednopatrová stavba s obdélníkovým půdorysem, mansardovou střechou a šestibokou věžičkou. Sloužil zejména jako zásobovací statek Konopišťského panství, v současnosti je veřejnosti nepřístupný.                                             

ZDROJ: cs.wikipedia.org

KONTAKT: epodatelna@benesov-city.cz http://www.benesov-city.cz

Nahoru