ZÁBORNÁ LHOTA

ZÁBORNÁ LHOTA

Záborná Lhota

Ves byla podle dostupných pramenů založena okolo roku 1335. Stejně jako Lhota Prostřední patřila postupně Slovanskému klášteru (dostal ji od Karla IV. roku 1365), Mníšku, Netlukám a Starému Knínu. Původním názvem Lhota Kuncmanova,potom Přední, Borní a Záborní. Od roku 1854 je přejmenována na dnešní Lhotu Zábornou (snad i proto, že se nachází v bezprostřední blízkosti lesa "Boru" - Záborná t. j. co je za borem).
Od roku 1894 je zde kaple sv. Antonína. 

                            

ZDROJ: www.chotilsko.cz

KONTAKT: obec@chotilsko.cz http://www.chotilsko.cz/

Nahoru