LHOTKA-KOSTELANY

LHOTKA-KOSTELANY

Lhotka
Původně byla nazývána Lhotou.Tvořila pravděpodobně s blízkými Cvrčovicemi samostatný statek.Roku 1382 vložil Čeněk z Konečné vsi Cvrčovice,Lhotu a dvůr v Lazníkách Oldřichovi z Mydlovar.V roce 1409 měla na Lhotce věno Svena,matka Pavlíka z Ejvaně,jenž její věno převedl na svoji obec Skržice.V roce 1406 se píše po ní Sobeň ze Lhoty,jenž ji v roce 1409 prodal Fraňkovi z Morkovic.Tento prodej se stal až do roku 1412 předmětem sporů mezi Frankem z Morkovic,Smilem ze Lhoty a Pavlíkem ze Skržic.Pak Franěk zapsal část věna Zdince,manželce Litkově ze Stranic.Od roku 1561 se připomíná v písemných pramenech vždy při panství zdouneckém.O Lhotce jako samostatném zboží nejsou již další záznamy.

ZDROJ: www.obeckostelany.cz

KONTAKT: kostelany@c-box.cz http://www.obeckostelany.cz/

Nahoru