ČERVENA LHOTA (OLOMOUC)

ČERVENA LHOTA (OLOMOUC)

Červená Lhota je vesnice, část obce Bílá Lhota v okrese Olomouc. Nachází se asi 1 km na severozápad od Bílé Lhoty. V roce 2009 zde bylo evidováno 83 adres. V roce 2001 zde trvale žilo 202 obyvatel.

Červená Lhota leží v katastrálním území Červená Lhota u Řimic o rozloze 1,3 km2.


Historie

První písemná zmínka o vsi pochází z roku 1407.


Pamětihodnosti

    Kříž uprostřed vesnice, z roku 1823. Reliéfní výzdoba podstavce znázorňuje nástroje Kristova umučení, Pannu Marii Bolestnou, sv. Jana Nepomuckého a sv. Maří Magdalenu. Obdobná díla téhož tvůrce se nacházejí ještě na dvou místech katastru Červené Lhoty:
    Kříž na západním okraji vesnice, při silnici do Hrabí, datovaný 1822
    Kříž severovýchodně od vsi, při silnici do Řimic, datovaný 1820


ZDROJ: cs.wikipedia.org

KONTAKT: obec@bilalhota.cz http://www.bilalhota.cz/

Nahoru