LHOTA-PLZEN 10

LHOTA-PLZEN 10

Obec Lhota byla pravděpodobně založena mocným rodem Drslaviců, kterým patřilo území na pravém i levém břehu řeky Radbuzy.

Kdy se tak stalo, není možno přesně zjistit, ale podle jména obce to asi bylo počátkem XIII. století, kdy nastávala tzv. „první kolonizace„. Lze se domnívat, že byla založena jako poddanská ves pánů z Litic, o kterých je první zmínka k roku 1212 (první užití predikátu – Oldřich z Litic). Osudy Lhoty byly spjaty s rodem pánů z Litic až do r. 1271, resp. 1320. Tehdy Tobiáš z Boru, prodal ves Lhotu klášteru v Chotěšově.

Obec Lhota se stala 10. městským obvodem na základě Dohody o připojení k Plzni dle § 19, odst.1, 3 až 5 obecního zřízení č. 128/2000 Sb. ve znění pozd. předp. z podzimu roku 2002 s účinností k 1.1.2003.

Městský obvod Plzeň 10-Lhota je částí územně členěného statutárního města s pravomocí svých orgánů na úseku samostatné a přenesené působnosti.

Rozkládá se v jihozápadním okraji Plzně na 389 ha a žije zde cca 900 lidí. Ještě v roce 2002 měla Lhota kolem 400 občanů, což dokazuje na vysokou dynamiku stavebního rozvoje zdejšího území a předpokládaný trvalý růst počtu obyvatel.

ZDROJ: http://umo10.plzen.eu/mestsky-obvod-plzen-10-lhota/historie-obvodu/historie-obvodu-5.aspx

KONTAKT: HoncarovaZ@plzen.euhttp://umo10.plzen.eu/mestsky-obvod-plzen-10-lhota/

Nahoru