DVŮR LHOTKA

DVŮR LHOTKA

DVŮR LHOTKA

Nachází se zde ZD LHOTA


ZD Klučov - Lhota, družstvo
¨
O nás

Zemědělské družstvo hospodaří na výměře cca 1500 ha zemědělské půdy. Obhospodařovaná výměra se
nachází převážně v katastrálním území obcí Klučov, Lipník, Ostašov a Dolní Vilémovice na okrese Třebíč.
V živočišné výrobě se zaměřujeme na chov skotu, který je soustředěn ve středisku Lhota. Celkem chováme
přibližně 1100 kusů skotu, z toho je 420 ks krav. Od roku 2012 provozujeme bioplynovou stanici.


ZDROJ: www.zdklucov.cz

Nahoru