LHOTKA-OSTROVEC

LHOTKA-OSTROVEC

LHOTKA-OSTROVEC

Ostrovec-Lhotka je malá vesnice asi 8 km severně od Zbiroha ve východní části okresu Rokycany. Ve stejnojmenné obci žije 90 obyvatel, katastr je 2014 ha a PSČ všech adres je 338 08. Obec se skládá ze dvou místních částí - Ostrovec, Lhotka (Ostrovec). V celé obci je registrováno celkem 222 domů

Historie obce

Ostrovec (chybně Ostroves), jméno údajně vychází z polohy kterou zaujímá mezi údolími a potoky, ostrov tak připomínající.

První zmínka pochází z roku 1115, kdy byla knížetem Vladislavem darována Kladrubskému klášteru. Sedláček a Drachovský dále píší bez udání data a pramene, že ves byla darována, i se sousední Lhotkou, Karlem IV. Buškovi z Kasepovic. Ten ho prodal l.p. 1366 Michalovi ze Sedlce. Roku 1384 byl pak v držení Michalova syna Michala z Ostrova (jak se také dříve Ostrovci říkalo). Dle Drachovského byla za držení jednoho z Michalů byla vystavena při zdejším dvoře tvrz. Jedinou zprávu o ní však máme z roku 1541, kdy jí Jiřík Osterský ze Sulevic prodal spolu se vsí a dvorem Janu Mladotovi ze Solopysk. Další zmiňovanou změnou majitele je pak změna z roku 1588 kdy ves získal Vilém z Landštejna na Krašově od Bohuslava Doupovce z Doupova. Dále pak Ostrovec náležel Křivoklátu, ale roku 1607 byl coby královský majetek připojen ke Zbirohu.

Rok zániku tvrzí neznáme, pravděpodobně k tomu došlo roku 1664, kdy na jejím místě vznikl novy ovčín, který však již dnes také neexistuje.

Lhotka, ves je prvně zmíněna roku 1362. Ve vsi byl vystavěn malý dřevěný zámek (kolem roku 1737), ten však zcela shořel roku 1888.

Památky v obci


    Roubená zvonice stojící na Ostrovecké návsi z roku 1761 - kulturní památka
    V obci je soubor původní roubené lidové architektury.
    Roubený ostrovecký mlýn vzdálen cca 600 m západně od centra vsi.
    V části Lhotka je obdélníková kaple se zlidovělou sochou sv. Jana Nepomuckého
    Na návrší v lese nad Lhotkou je barokní kaple sv. Vojtěcha.

Okolí

Ostrovec-Lhotka leží na okraji CHKO Křivoklátsko. V blízkosti (zhruba 4 km východně) se nachází NPR Kohoutov. Z dalších přírodních zajímavostí jsou to pak Skryjská jezírka, která se nacházejí zhruba 4 km severně. Další blízkou přírodní rezervaci je pak PR V Horách.
ZDROJ: http://cs.wikipedia.org/wiki/Ostrovec-Lhotka

KONTAKT: obec-ostrovec@seznam.czhttp://www.ostrovec-obec.cz/

Nahoru