DALŠÍ LHOTA

DALŠÍ LHOTA

 Další Lhota
osada dosud existuje, je na pravém břehu Lipna zhruba proti Horní Plané. zůstalo tam několik domů, dnes rekr. chalupy

V roce 1950 tam bylo 16 domu. Abychom místo označily za částečně zaniklé muselo bytam zbýt max. 20% původní zástavby (to je hranice, kterou jsme si stanovili), t.j. max 3 domy. Jak to tam tedy vypadá?

ze 16domů zbylo jen 2 domy a rozpadlý statek a vše je již zarostlé starými stromy.dnes se zde staví nová obydlí.


místo pomalu zase ožívá novýma stavbama a trvale tam žije jedna rodina nějací Bečvářovi.
Důvod zániku Zničeno částečně z důvodu vysídlení po válce.ZDROJ: www.zanikleobce.cz

Nahoru