LHOTICE-LÍŠOV

LHOTICE-LÍŠOV

 Lhotice

Počet obyvatel k 1.1.2015 :   116
    
Archeologické nálezy svědčí o pravěkém osídlení okolí Lhotic již po roce 1800 před naším letopočtem. Nynější osada vznikla pravděpodobně během středověké kolonizace ve 13. století nebo nejpozději v první polovině století následujícího a její obyvatelé sem patrně přesídlili z nějaké Lhoty (říkali si proto Lhotici).

Poprvé je vesnice písemnými prameny uváděna v roce 1378. Náležela vždy k hlubockému panství, s nímž sdílela až do roku 1848 své držitele. Podle urbáře z roku 1490 bylo ve Lhoticích mnoho hospodářů, pustá byla jen jedna usedlost. Před rokem 1841 stálo ve Lhoticích 28 domů a žilo tu 212 obyvatel.
Významným lhotickým rodákem byl Václav Měšťan (23. března 1881), konsistorní rada a ředitel diecézního ústavu hluchoněmých v Českých Budějovicích.

V polovině 19. století se Lhotice staly součástí politické obce Velechvín, a v roce 1923 se osamostatnily.
Roku 1922 byl založen hasičský sbor, roku 1926 proběhla elektrifikace obce a v roce 1929 vznikl odbor Národní jednoty pošumavské. Začátkem třicátých let 20. století se ve Lhoticích nacházel hostinec, řemeslo tu provozoval jeden kovář a jeden krejčí, byla tu trafika a obchod se smíšeným zbožím.
Z dalších událostí, které zasáhly do dějin Lhotic, připomeneme založení Jednotného zemědělského družstva (1956), které se po sedmi letech spojilo s kolenským družstvem. V roce 1964 připadly pod správu MNV Kolný a s ním roku 1980 pod Lišov.
Školou patřily Lhotice kdysi do Hosína, po roce 1825 do Chotýčan a od roku 1974 chodí děti do Lišova. Farností spadaly a spadají k Hosínu. 

S historií Lhotic je spojena těžba kvalitního uhlí - antracitu, vzniklého ukládáním prvohorních rostlin. Za druhé světové války se těžilo až 15 tisíc tun ročně v těchto dolech: Etna I, Etna II a Jaroslav. Definitivně těžba zanikla v roce 1948. Tyto doly bývaly ojedinělým podnikem v celé střední Evropě a chátrající objekty jsou významnou technickou památkou.


Další památkou je návesní kaplička Andělů Strážných (výstavba a vysvěcení v roce 1911), jejíž vysoká zvonička vyčnívá vysoko nad okolní zástavbu.

ZDROJ: www.lisov.cz

KONTAKT: starosta@mulisov.cz http://www.lisov.cz/

Nahoru