LHOTICE-ŽELIV

LHOTICE-ŽELIV

LHOTICE-ŽELIV

Lhotice

     Klidná vesnička severně od Želiva, ležící v nadmořské výšce 444 metrů. První písemné zmínky pocházejí z roku 1400 a vypovídají o tvrzi, či hrádku. Majitelé Markvart a Předbor ze Lhotic  stvrdili v roce 1415 stížný list proti upálení mistra Jana Husa. Ve 2. polovině 15. století se stal držitelem staré tvrze Oldřich Šáda, který na dlouhá léta dal vesnici jméno – Šádova Lhotice. Původní tvrz, pocházející asi ze 14. století, odděloval příkop a val, který je dnes celý zalesněný. Zříceniny tvrze se zachovaly až do poloviny 19. století, kdy je správce želivského kláštera nechal rozvést po okolních polích. V 16. století se stal novým majitelem Šádovy Lhotice  Jiří Dobrovítovský, který dal postavit novou tvrz a dvůr uprostřed vsi, ze které je zde již pouze jen velmi málo – na severní a východní straně se zachovaly dosud obvodové zdi, na severní straně nad rybníkem se dochovala bašta s klíčovými střílnami a zbytky barokní omítky. Zbytkem tvrze je též budova, která byla v 19. století upravena na školu, dnes slouží jako dům s pečovatelskou službou. Od roku 1559 se majitelé Lhotic střídali, jeden z majitelů, Ondřej z Ostašova se po bitvě na Bílé hoře musel z náboženských důvodů vystěhovat. V roce 1674 velmi zadlužený a poničený statek  Šádovy Lhotice koupil Želivský klášter za 16000 zlatých.

     K významným historickým památkám Lhotic patří kostelík sv. Jiří, pocházející z počátku 14. století. Původně asi gotický kostelík byl přestavěn zásluhou želivského klášter v barokním slohu v letech 1707-8. V barokním slohu je upraven i vnitřek kostela, ze 16. století pochází pouze šest náhrobků bývalých majitelů tvrze. V severovýchodním koutě hřbitova stojí dřevěná šestiboká zvonice ze 16. století s jehlancovou šindelovou střechou. Na místním hřbitově, rozkládajícím se kolem kostela, je pochován jedenáctiletý Oldřich Škroup, synek tvůrce naší národní hymny“Kde domov můj,“ Františka Škroupa. Na hřbitově je pochováno i pět občanů, obětí z konce druhé světové války, kteří byli zastřeleni při přihlížení ústupu německého vojska u silnice z Humpolce na Želiv.

     Dnes ve Lhoticích žije kolem 40 stálých obyvatel.ZDROJ: www.obeczeliv.cz

KONTAKT: ouzeliv@obeczeliv.cz http://www.obeczeliv.cz/

Nahoru