LHOTSKO-ZLIN

LHOTSKO-ZLIN

LHOTSKO-ZLIN

Okres Zlín. Kraj Zlínský.
Ves leží 2,6 km východně od Vizovic. Rozkládá se v údolí při silnici z Vizovic do Bratřejova v nadmořské výšce 363 m. S okolním světem je Lhotsko spojeno pouze autobusy, železnice tudy nevede. Název obce vznikl ze jména Lhota, Lhotka, jak se dříve jmenovala, přidáním přípony –sko, což znamená, že ves byla dočasně pustá. Její jméno se v pramenech vyskytuje v různých podobách.
Z období předhistorického pochází ze Lhotska ojediněné nálezy kultury se šňůrovou keramikou (eneolit). Nejstarší písemná zmínka o obci je z roku 1549, kdy ji jako pustou ves jménem Lhota dal Zikmund Kuna z Kunštátu vložit do desek zemských spolu se statkem smilheimským Václavu z Boskovic. Při dalších převodech panství se uvádí jako pustá a to ještě i v roce 1578. V roce 1585 však už byla obec znovu osídlená. Opět se uvádí pod různými názvy. V té době zde bylo 14 usedlíků.
Během třicetileté války bylo Lhotsko dvakrát vypáleno. Fojtství bylo na Hlavenkově gruntě. Obyvatelstvo se živilo zemědělstvím, rozšířen byl chov ovcí. V meziválečném období začali někteří obyvatelé Lhotska vyjíždět za zaměstnáním především do Zlína do Baťových závodů. Řemeslných živností v obci nebývalo. Služby poskytoval pouze obchod a hostinec. I když je obec malá, byla zde provedena v roce 1938 elektrifikace. Pozvolna se také začala rozrůstat. V současné době žije v obci 243 obyvatel, z toho je 117 mužského a 126 ženského pohlaví. Stav platný k 1.1.2003. Popis znaku: V zeleném štítě nad obloukovitě prohnutou stříbrnou větévkou stojící stříbrný kůň se zlatým uzděním. Pamětihodnosti: Kamenné kříže.ZDROJ: www.obeclhotsko.cz

KONTAKT: starosta@obeclhotsko.cz http://www.obeclhotsko.cz/

Nahoru