LHOTKA-POČÁPLY

LHOTKA-POČÁPLY

SAMOTA SÍDLÍ ZDE

RANCH LHOTKA

Historie :

 

Dvůr Lhotka - dochované materiály jsou někdy z roku 1530, kdy zde stával ovčín, který měnil majitele a byl propachtován nájemci.Před dvorem stávala vesnice která zmizela (vymřela) průběhem času.Nynější Lhotka byla vystavěna hrabětem Pálffym okolo r.1900 jako jeden z několika panských dvorů Velkostatku Březnice.Po válce byli Palffyové odsunuti a Lhotka rozdělena mezi rolníky kteří začali hospodařit a založili JZD. Hospodaření se jim nedařilo, tak přidělené budovy prodali novému JZD, které zde hospodařilo do roku 2000, kdy zkrachovalo a dvůr ( část ) byl odkoupen soukromým subjektem. 50 let působení JZD a přizpůsobení živočisné vyrobě se podepsalo na celkovém stavu a devastaci dvora.

 

Poslední majitel Lhotky Jan Pálffy de Erdod (1872-1953)

 

Rodáci :

 

19.6.1839 se narodil na Lhotkách Jan Duchoslav Panýrek - profesor a spisovatel.

 

Dne 19.5.2010 nás navštívila paní Marie Hýblová s rodinou která na Lhotce žila od svých pěti let.

 

Setkání bylo velice zajímavé a seznámilo nás se životem na dvoře před  60 ti lety.

 

 

 

ZDROJ: www.ranchlhotka.cz

Nahoru