SLANÁ LEHOTA

SLANÁ LEHOTA

Slaná Lehota – vznikla v 2. polovici 14. storočia. Staré a cudzojazyčné pomenovania obce boli Soos Lehota (1573), Lana Lehota (1773), Slaná Ľahôta (1920), maďarsky Sósliget, Sóslehota. Dnešný názov Slaná Lehota má od roku 1927.
Obec patrila fiľakovskému panstvu. V rokoch 1554-1593 ju okupovali Turci, v roku 1598 patrila rodine Sóósovcov, od roku 1742 do 1848 rodine Géczyovcov a i. V roku 1828 mala obec 23 domov a 130 obyvateľov. Zaoberali sa hrnčiarstvom, po roku 1870 pracovali tiež v poltárskom keramickom priemysle.

ZDROJ: www.poltar.sk

KONTAKT: mesto@poltar.sk www.poltar.sk

Nahoru