LHOTA CHORYŇSKÁ

LHOTA CHORYŇSKÁ

dnešní

LHOTA-VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

Název se objevuje ve starších latinských pramenech jako Lhotka (1386, 1403), Lhota (1391), (in) Mikulawsowa Lhota (1403), (de) Mediocri Lhotka (1464, 1476), Prostřední Lhota (1445), (na) Lhotu Prostřední (1554); později jako Lhota (1675, 1751, 1846), Lhotta (1718), Lhotta bei Chorin (1872, 1893), Lhota u Choryně (1893), neúředně Lhota Choryňská (1914). Nyní Lhota u Choryně. Název Lhota je hojně rozšířeným místním názvem vesnic vzniklých v době vrcholné kolonizace, název odvozen od lhóta, tj. lhůta, po kterou obyvatelé osvobozeni od renty. Přívlastek Mikulášova na odlišení od ostatních Lhot, pozdější přívlastek Prostřední, protože Lhota ležela mezi dvěma jinými Lhotami, Juřeninou (dnešní Juřinka) a Radslavovou (zaniklá). V místním nářečí: na Lhotu; Lhocani/Lhocáci.

Nahoru