LHOTA LIPANSKÁ

LHOTA LIPANSKÁ

dnešní

LHOTY U POTŠTEJNA

Do roku 1953 byly Lhoty u Potštejna dvě samostatné obce - Malá Lhota a Velká Lhota. O Malé, dříve Lipanské Lhotě, jsou první zmínky až z 15. století, kdy byl jejím majitelem Jan Pešík. Roku 1474 po něm zdědila Lhoty jeho sestra Ludmila, vdaná za Mikuláše z Lipan. Roku 1526 koupil Lhotu Vojtěch z Pernštejna a Lhota tak patřila načas k Potštejnu. To až do roku 1559, kdy ji koupil Václav Okrouhlický z Kněnic a dědictvím se Lhota dostala k Mikuláši z Bubna. Roku 1617 koupil Jan z Bubna Borovnici a od té doby patřila Malá Lhota k Borovnici.

Nahoru