LHOTA NA KŘÍCH

LHOTA NA KŘÍCH

dnešní

JANOVICKÁ LHOTA

Nachází se asi 2,5 km na jihovýchod od Uhlířských Janovic. Na katastrálním území o rozloze 6,15 km2 trvale žije 68 obyvatel.

Původní osada, která pravděpodobně zanikla během husitských válek, se nazývala Lhota na Křích. Ves Janovická Lhota pak vznikla na počátku 16. století na pozemcích obce Uhlířské Janovice. Historicky patří k obci samoty Hernbuš (Herpuš) a Podmoky.

V obci se nachází zvonička z červeného pískovce se zvonkem v plechové zvonici z r. 1894 a zděná kaplička.

Nahoru