LHOTA NÁCHODSKÁ

LHOTA NÁCHODSKÁ

dnešní

MACHOVSKÁ LHOTA

Roku 1761 nařídil nemilosrdný opat Bedřich, aby lhotským bylo zvýšeno výkupné z roboty, které platili od dob opatů Tomáše a Otmara; pravděpodobně také četní lhotští přecházeli na panství náchodské, tam se ženili nebo vdávaly a pod. To vyvolalo mezi tamním selským lidem velikou nevoli a nespokojenost a neni proto divu, že se v rodině Dostálů ve Lhotě Náchodské o vrchnosti příliš dobře nemluvilo. To byly asi první impulsy k pozdějšímu rebelanství Karla Dostála, „selského generála“, který se tu narodil 16. prosince 1750 a později se přiženil do Bělého, kde i zemřel.

Nahoru