LHOTA NOŽÍŘSKÁ

LHOTA NOŽÍŘSKÁ

dnešní

LHOTA U SVATÉ ANNY

Stejně jako to, že ve středověku byla poblíž založena malá osada, nejprve zvaná Lhota nožířská (nebo hrnčířská), jejímž majitelem byl do roku 1594 i známý jihočeský český kavalír Petr Vok z Rožmberka, coby majitel blízkého helfenburského panství, později Lhota Pechlátova a od 18. století Lhota u Svaté Anny. Poslední jméno získala díky blízkosti barokní poutní kaple Svaté Anny, vystavěné r.1682 majitelem panství kraselovského a němčického, Janem Ignácem Dlauhoweským na blízkém Chloumku, s krásným výhledem do krajiny. Z hlediska náboženství byla Svatá Anna vždy patronkou vdaných žena a také patronkou nemocných a proto byla zdejší kaple vystavěna u pramene vody, který už dlouhá léta předtím přinášel úlevu a uzdravení mnohým nemocným.

Nahoru