LHOTA VORHANÁ

LHOTA VORHANÁ

dnešní

ŠVEJCAROVÁ LHOTA

Osada Švejcarova Lhota je od Strakonic vzdálená deset km, poslední dva km od autobusové zastávky na Kbílu vedou po obecní cestě. První zmínka je z roku 1329. Osada má už třetí jméno, Vorhaná Lhota, Mazancova Lhota a nyní Švejcarova Lhota. I zde je kaplička, poštou patří do Strakonic a farností do Kraselova. V osadě je malé koupaliště a pro potřebu občanů zakoupil OU buňku, kde se někdy scházejí. V katastru osady v lese Kbíl jsou dolmeny, pod kterými se nechá podlézt, říká se o nich, že mají hodně energie. Když se vyjde z Kbílu na louky, je zde krásný rozhled na část Šumavy a Volyňska.

Nahoru