LHOTKA ČERTOVA

LHOTKA ČERTOVA

dnešní

LHOTKA -OSTRAVA

Mariánské Hory vznikly na konci třináctého století. Původní název Čertova Lhota (či Čertova Lhotka) vydržel až počátku 20. století. Název Lhota pochází od výhod, které majitelé kraje poskytli novým kolonistům, v podobě lhůt (lhot), během kterých osadníci po určitou dobu nemuseli odvádět určité platy, dávky a roboty. Po vypršení těchto lhůt výhody skončily a obyvatelé se stali běžnými poddanými. Protože se za Odrou nacházela jiná ves se stejným jménem, začalo se jí říkat Závodní Lhota, kdežto zdejší dostala jméno Čertova Lhota. První písemná zmínka uvádí jméno biskupského leníka Hereše z Čertovy Lhotky (Herscho de Teufflsdorf) a datuje se roku 1367. Druhá písemnost je z roku 1380 a informuje o Petrovi, synovi Smila, který byl rovněž z Čertovy Lhotky. V tomto roce je poprvé zmíněn český název Czrtowalhota.

Nahoru