UHERSKÁ LHOTA

UHERSKÁ LHOTA

Tak jsem se také ponořil do bádání o historii Uherské Lhoty.
Stále jsem přemýšlel jak si nás Božule se Zdenálkem našli.Hledal jsem v tom stále nějaké složitosti a ono je to velice jednodoché.Na srazu Lhot a Lehot já vytrhl Zdenálkovi vlas a podrobil ho DNA testu.Výsledek byl velice překvapivý.Zdenálek je praprapraatd.vnuk pana Karla Lhoty,který procházel tímto krajem a zakládal vesnice,které byli na jeho počest nazývány Lhotami.A jelikož v tomto kraji nebylo zvykem vítat hosty chlebem a solí,nýbrž šiškou uherského salámu,tak dostala přívlastek Uhérská.Bohužel se mi nedokázalo prokázat přesné datum vzniku,jelikož 15.10.1257 jakýsi Přemysl Otakar II začal budovat na okraji Uherské Lhoty své hradiště a jelikož byl velice rozpínavý zabral i Lhotu,veškerou dokumentaci o ní dal spálit a nakonec celou obec přejmenovat Na Uherský Brod.
Naštěstí prapraatd.předci Zdenálkovi s pokolení na pokolení si předávali ústně jak to tenkrát opravdu bylo a tak mi dnes po 759 letech můžeme poznat pravdu o těchto pro Lhoty zlých časech.

ZDROJ: levaP-Lhota u Jinřichova Hradce

KONTAKT: ČEMU VĚŘÍTE TO EXISTUJE

Nahoru