RUDNIANSKÁ LEHOTA

RUDNIANSKÁ LEHOTA

Rudnianska Lehota 

História

Obec sa vyvinula z banskej osady, ktorú založili v 14. storočí na zákupnom práve. Spomína sa v roku 1477 ako Lehota alias Bistricka, v roku 1773 ako Rudno Lehota, v roku 1808 ako Rudňanská Lhota, v roku 1920 ako Rudno Lehôta, v roku 1927 ako Rudnianska Lehota, maďarsky Rudnólehota, Rudnószabadi. Patrila Rudnayovcom a panstvu Diviacka Nová Ves. V roku 1715 mala 7 domácnosti, v roku 1778 mala mlyn, 17 poddanských a 1 želiarsku domácnosť, 183 obyvateľov, v roku 1828 mala 45 domov a 309 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom, ovocinárstvom a chodili na sezónne práce, ženy tkali pokrovce. V roku 1856 odmietli vrátiť zemepánovi kopanice. V 19. storočí bola v obci píla. V roku 1918 celá obec, vtedy ešte drevená, vyhorela. Za I. ČSR väčšina pôdy patrila veľkostatku. Obyvatelia podporovali SNP. Na okolí pôsobili oddiely brigády J. Žižku. Pôdu obrábali súkromní hospodáriaci roľníci.ZDROJ: www.e-obce.sk

KONTAKT: ourlehota@mail.t-com.sk http://www.rudnianskalehota.sk/

Nahoru