RATKOVSKÁ LEHOTA

RATKOVSKÁ LEHOTA

Ratkovská Lehota 

História

Obec sa spomína od roku 1786 ako Ratko - Lehota, v roku 1808 ako Ratkowa Lhota, v roku 1920 ako Ratkovská Lehota, maďarsky Ratkólehota. Vznikla asi koncom 13. storočia. Patrila Derencsényiovcom, ktorí tu v roku 1427 vlastnili 14 port, v 16. storočí Bakosovcom a Lórantfyovcom, od 18. storočia Muránskemu panstvu. V 2. polovici 16. storočia obyvatelia utiekli pred Turkami, ale koncom 17. storočia bola znovu osídlená. V roku 1773 mala 30 sedliakov, v roku 1828 mala 49 domov a 416 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom. Za I. ČSR sa zamestnanie obyvateľov nezmenilo.



ZDROJ: www.e-obce.sk

KONTAKT: ratkovskalehota@gmail.com http://www.ratkovskalehota.ocu.sk/

Nahoru