HORNÁ LEHOTA (BREZNO)

HORNÁ LEHOTA (BREZNO)

Obec Horná Lehota sa nachádza uprostred čarovnej prírody, pod hrebeňom ďumbierskej časti Nízkych Tatier v nadmorskej výške 640 m. Písomne sa prvýkrát spomína v roku 1406 ako súčasť Ľupčianskeho panstva pod ktoré patrila až do roku 1848. Podľa súpisu z roku 1599 bolo spolu na území panstva Ľupče 720 domov, z toho 41 v Hornej Lehote. Podľa Jozefínskej evidencie z roku 1787 bolo v Hornej Lehote 119 domov, bola to najväčšia dedina Ľupčianskeho panstva. V roku 1828 mala obec 1168 obyvateľov a 151 domov.  Do polovice 16. storočia sa v jej chotári ťažilo zlato. Obyvatelia sa zaoberali baníctvom, pastierstvom, drevorubačstvom a dnes pracujú hlavne v Podbrezovských železiarňach. Horná Lehota patrila k známym čipkárskym obciam.

Najstaršou sakrálnou pamiatkou je barokový rímskokatolícky kostol sv.Michala archanjela z konca 17. storočia, je jednoloďový s plygonálne zakončeným presbytáriom, pristavenou sakristiou, jurnou predsienkou a predstavanou vežou s drevenou šalovanou nadstavbou,pôvodne zakončenou šindľovou cibuľou. Bol postavený v roku 1963 je považovaný za národnú kultúrnu pamiatku.Hlavný oltár je novogotický so sochou sv. Michala archanjela, patróna obce-tyrolská práca zo začiatku XX.storočia zasadená do múru víťazného oblúka.Svätyňa jepolygonálna,víťazný oblúk polkruhový, loď obdĺžniková. Klenba je delená pásmi, ktoré sedia na vnútorných pilastroch a nahradila pôvodnú drevenú povalu zo začiatku XVII.storočia . Zvonica bola pristavená v roku 1789. V roku 1813 postihlo obec zemetrasenie a postihnutý bol aj kostol, ktorý sa popukal. Opravili ho až v roku 1818. V roku 1928 bol spevnený vonkajšími piliermi. Ďalšie úpravy: 1958-elektrifikácia organu, 1982- elektrifikácia zvonov, 1994- generálna oprava organu, 2000- generálna oprava zvonov s nainštalovaním časovača zvonenia a nová inštalácia vnútorného osvetlenia. Vo farnosti sa vystriedalo 42 kňazov, z nich 5 je pochovaných na miestnom cintoríne.Pôsobil tu napr. v roku 1818-1830 Š.Petruš-súčastník Adama Chalupku. Rozhodnutím biskupského úradu v roku 1990 bola farnosť zmenená na filialku a pričlenená k Podbrezovej.

Evanjelický kostol bol postavený v roku 1790 na základe Tolerančného patentu, ktorý vydal Jozef II.syn Márie Terézie po jej smrti. Postavili ho úbohí poddaní bez akejkoľvek dotácie a podpory štátu. Obdivuhodné sú jeho obrovské hrubé múry / 1,5 m/. Celý kostol bol postavený bez použitia akejkoľvek techniky a svojpomocne. Nemá vyhranený štýl, okná sú trošku gotické a ostatok je zmes štýlov. Bol postavený bez veže a táto bola pristavená neďaleko až v roku 1863, dnes je považovaná za národnú kultúrnu pamiatku. V roku 1902 bol postavený orgán a v roku 2003 bola jeho generálna oprava. V jeho interiéri nájdete oltár so zaujímavým obrazom žehnajúceho, Ježiša Krista od Jozefa Božetecha Klemensa z roku 1873, doteraz nebol reštaurovaný , nakoľko je úplne zachovalý. Obraz je namaľovaný tak, že z ktorejkoľvek strany sa naň pozriete vždy má pohľad upretý na Vás. Za najvýznamnejších kazateľov sa považujú Adam Chalupka, ktorý prišiel do Hornej Lehoty v roku 1792 z Hornej Mičinej s prvorodeným synom Jánom ktorý sa v roku 1824 stal evanjelickým kňazom v Brezne kde pôsobil až do svojej smrti 15.7.1871, tam je pochovaný na evanjelickom cintoríne. Adam Chalupka v Hornej Lehote pôsobil až do svojej smrti v roku 1840, vtedy po ňom nastúpil jeho syn Samo Chalupka, ktorý v kostole pôsobil do do svojej smrti v roku 1883. Spolu tu pôsobili 91 rokov. Kostol, škola boli zasiahnuté požiarom 20.júna 1872 vtedy horela aj evanjelická fara ktorá bola rodným domom Sama Chalupku a požiar poznačil aj veľkú časť obce. Evanjelická fara bola postavená na pôvodných základoch. Kostol bol renovovaný v roku 1902. Pod evanjelickou farou je v bývalej evanjelickej škole pamätná izba Sama Chalupku, múzeum tohto významného revolučného básnika a národného buditeľa.

ZDROJ: www.horna-lehota.sk

KONTAKT: hornalehota@brnet.sk http://www.horna-lehota.sk/

Nahoru