KŇAZOVÁ LEHOTA

KŇAZOVÁ LEHOTA

Kňazova Lehota

Lietavská Svinná-Babkov je obec na Slovensku v okrese Žilina. Obec vznikla administratívnym spojením Lietavskej Svinnej, Kňazovej Lehoty a Babkova.Dejiny

Lietavská svinná sa po prvýkrát spomína v roku 1393 a podliehala panstvu Lietavského hradu. Kňazova Lehota sa spomína od roku 1393, s Lietavskou Svinnou sa administratívne spojila v roku 1907. V tom istom roku sa spomína aj Babkov, ktorý sa s Lietavskou Svinnou spojil v roku 1981.

ZDROJ: sk.wikipedia.org

KONTAKT: obeclietsvinnababkov@stonline.sk http://www.obeclietsvinnababkov.info/

Nahoru