ŽILINSKÁ LEHOTA

ŽILINSKÁ LEHOTA

Žilinská Lehota

Žilinská Lehota je mestská časť mesta Žilina, v severozápadnej časti jeho územia, 8 km severozápadne od centra mesta. Obec leží v najvýchodnejšej časti Považského podolia, v nadmorskej výške 415 m n. m. Nachádza sa 2 km od cesty I/18, západne od Hričovskej priehrady. Premáva sem MHD linka č. 29 zo Žiliny.

Žilinská Lehota sa spomína v rokoch 1402 ako Lehota, 1469 Benchma Lhotha, 1598 Lehotka a 1920 Bitča Lehôta. V rokoch 1927 – 1954 mala názov Bytčianska Lehota. V minulosti patrila k hričovskému a neskôr k bytčianskemu panstvu. V erbe mala strom s kruhovou korunou a s dvoma rastlinami po stranách. K Žiline bola pričlenená v roku 1980. Má asi 300 obyvateľov. V strednej časti je postavená kaplnka, kultúrny dom a v hornej časti je postavený kríž na pamiatku obetiam vojny. V kultúrnom dome je umiestená pobočka Žilinskej knižnice. V malebnej obci bola vybudovaná len individuálna bytová výstavba v stiesnených podmienkach v dolinke medzi vrchmi na nerovnom teréne. Ani po pričlenení k mestu sa jej vidiecky charakter nezmenil. 

                          

ZDROJ: sk.wikipedia.org

KONTAKT: primator@zilina.sk http://www.zilina.sk/

Nahoru