HORNI LHOTA-NAČERADEC

HORNI LHOTA-NAČERADEC

Horní Lhota dříve Lhota Ovesná byla založena Louňovickým klášterem pravděpodobně ve 13. století a patřila tomuto klášteru. Horní Lhota V jejím přímém sousedství bývala tvrz a dvůr Lhotka se sídlem vladyků z Borovnice. V době protihabsburského povstání českých stavů je připomínán Jan Sudlice, který se vzpoury zúčastnil, jeho majetek však nebyl konfiskován a roku 1629 dostal milost. Jeho potomci Lhotu prodali a byla připojena k Pravonínu. V létech 1799-1800 založila na místě kde byla tvrz a dvůr Lhotka Novou Ves Anna Marie Vejvodová ze Stromberka a nazval jí Annadorf ( Annaves ), později byly obě vesnice spojeny, obcí byla Horní Lhota, osadou Annaves. Při západním okraji obce je pozdně barokní kaple a na návsi barokní kaple kruhová se zvonicí ve střešním prostoru.

V Horní Lhotě je dnes trvale hlášených 84 občanů, z toho 7 dětí.

KRONIKA OBCE HORNÍ LHOTA, DOLNÍ LHOTA A NOVOTINKY

Horní Lhota První díl kroniky je psán od roku 1910. Nejdříve ji zapisoval Josef Pospíšil a pokračoval Josef Zídek. Od roku 1965 nebyla kronika vedena. Až v 70 letech ji dopisoval Ladislav Sviták. Kronika je uložena na obecním úřadu v Načeradci. Druhý díl byl založen až po několika letech a to 1. ledna 1986 panem Ladislavem Svitákem, ředitelem školy v Načeradci. Tento druhý díl kroniky byl psán až do roku 1992, kdy se koncem roku pan Sviták přestěhoval do jižních Čech za svým synem Ladislavem. Po dvouletém přerušení zápisů jsem byl požádán starostou obce p. Jiřím Šandou, abych pokračoval v zápisech do kroniky Horní Lhoty. Jmenuji se Jindřich Novotný a se zápisy pokračuji dodnes.Záznamů do obecní kroniky rok co rok ubývá. Jednak ve vesnici pomalu ubývá lidí. Ještě že o domy, které jsou prázdné, mají zájem lidé z měst. Druhý důvod je, že vesnice rychle stárne, mladí hledají práci ve městech a na vesnici zůstávají pouze staří občané, dědové nebo babičky. Třetí důvod je také zapříčiněn, že došlo v zemědělském družstvu k ekonomickým potížím a družstvo se dostalo do likvidace. Mladí pracovníci z družstva odešli za prací do jiného odvětví. Družstvo se rozdělilo do třech skupin. Část je v užívání v Agrodružstvu Načeradec, část má pan Sýs, soukromý podnikatel v Novotinkách a část obdělává zemědělské družstvo Jetřichovec. A to vše do značné míry komplikuje zápisy do kroniky ohledně zemědělství.

ZDROJ: www.naceradec.cz

KONTAKT: obec@naceradec.cz http://www.naceradec.cz

Nahoru