Matouš Václavek

Matouš Václavek

Narozen(a) / Žil(a): LHOTKA-ZLÍN


Matouš VáclavekMatouš Václavek (29. září 1842 Lhotka u Malenovic - 3. prosince 1908 Vsetín byl spisovatel píšící převážně dějepisná a zeměpisná díla z okolí Valašska.

Po absolvování kroměřížského gymnázia studoval FF UK v Praze. Působil jako učitel ve Zlíně a řadu let na Vsetíně jako ředitel a školní inspektor. Byl literárně činný v oborech zeměpis, dějepis a národopis. Přispíval do Kottova slovníku, Bartošova Dialektologického slovníku a Ottova slovníku naučného. Největší pozornost věnoval Valašsku. Jeho práce Dějiny města Vsetína a okresu Vsackého, Hejtmanství Valašsko- Meziříčské, Moravské Valašsko, Valašská svatba, Mor. Valašsko. Obrazy ze života bývalých cechů řemeslných na Vsetíně, Moravské Valsšsko, Děti na Moravském Valašsku jejich hry a zábavy patří k základním dílům o Valašsku. V několika knihách vydal Valašské pohádky a pověsti.


Dílo

Knižní publikace

    Dějiny města Vsetína a okresu Vsackého (1881) Dostupné online
    Hejtmanství Valašsko-Meziříčské (1883, 1898 druhé vydání)
    Děti na Moravském Valašsku (1902)

Sbírky pohádek a pověstí

    Několik pohádek a pověstí z Moravského Valašska (1884, 1897 druhé vydání)
    Valašské pohádky (1889, 1903 druhé vydání)
    Z kouzelných říší I.-IV. (1904-1905)

Spis

    Moravské Valašsko I. (1894


http://cs.wikipedia.org/wiki/Matou%C5%A1_V%C3%A1clavek

Nahoru