HROZNOVÁ LHOTA

HROZNOVÁ LHOTA

Známé osobnosti
Joža Uprka


Hroznová Lhota, leží na Moravském Slovácku na úpatí Bílých Karpat, v rovině 207 m nad mořem. Nedá se určit, kdy a kým byla Lhota založena. První písemná zmínka o obci je z roku 1371. Císařem Ferdinandem I. byla Lhota na žádost Jana z Kunovic r. 1560 povýšena na městečko. Zároveň mu byl udělen znak. V hlavě červeného štítu se kříží dvě révové ratolesti, na nichž visí dva zelené hrozny vedle sebe. Kolem roku 1595 byla Lhota nazvána Hroznovou, patrně proto, že měla být v této nejjižnější výspě panství střediskem vinařského pěstitelství.

Během staletí patřila Hroznová Lhota střídavě k panství Ostrožskému a Veselskému. Roku 1654 dali páni z Lichtenštejna postavit v Hroznové Lhotě kostel sv. Jana Křtitele, který byl roku 1902 přestavěn. V letech 1986 – 1989 byla provedena rozsáhlá rekonstrukce interiéru podle brněnského výtvarníka Ludvíka Kolka.

Škola byla v Hroznové Lhotě zřízena už v 18. století. Po požáru v roce 1807, kdy shořela většina obce byla škola zřízena na faře. V roce 1878 byla otevřena obecní škola, která byla koncem padesátých let adaptována na zdravotní středisko a tomuto účelu slouží dodnes. V roce 1951 byl zahájen provoz nové školy, která zajišťuje vzdělání také pro děti ze 4 okolních obcí.

V Hroznové Lhotě žil a pracoval i slovácký malíř, mistr Joža Uprka. Jeho dům s ateliérem byl přestavěn r. 1904 podle návrhu architekta Dušana Jurkoviče. Roku 1902 navštívil Hr. Lhotu francouzský sochař Augustin Rodin.

Při příležitosti udělení záslužného kříže starostovi a zemskému poslanci Josefu Pavlicovi byla v roce 1905 vysázena lipová alej, tvořící osu vesnice.

V roce 1930 byl postaven Lidový dům, kde se již od roku 1930 promítalo kino. Budova prošla rekonstrukcemi koncem 70 let a v roce 2000 .

Od roku 1993 je obec zapojena do Programu obnovy venkova. Díky této iniciativě se podařilo obnovit a oživit spolkový a kulturní život obce. Díky tomu se obnovují tradice jako Jízda králů a začínají vznikat nové, například Živý Betlém, Přehlídka mužských sborů nebo Opožděný Silvestr. V současné době jsou to akce významem přesahující hranice obce.

V současné době má Hroznová Lhota asi 1280 obyvatel a 440 domů.


ZDROJ: http://www.hroznovalhota.cz/

KONTAKT: obec@hroznovalhota.czhttp://www.hroznovalhota.cz/

Nahoru