CHOMOUTOVA LHOTA

CHOMOUTOVA LHOTA

Chomoutova Lhota

Necelý jeden kilometr pod Pikovem stojí pět popisných čísel osady Chomoutova Lhota. Roku 1386 se nazývala Bartošova Lhota a byla začleněna do nově utvořené farnosti borotínské. Roku 1421 se jmenuje Samota Chomoutova (Gednota Chomutonis) jako příslušenství panství jistebnického, které bylo Rožmberky spravováno z hradu Přiběnic. Není známo, jakým způsobem se dostala od Jistebnice k Podolskému Kostelci, při kterém se v 17. století připomíná, tehdy pod názvem Lhota Němcova. Kostelecký statek se dostal do držení Heřmanova synovce Smila Ostromířského, jemuž byl v roce 1623 zkonfiskován. Markétě (Ostromířské) Špulířové z Malovic byla ponechána Lhota k obživě. Po její smrti bylo panstvíčko jako příslušenství kosteleckého statku součástí panství jistebnického. V letech 1654 a 1671 se ves uvádí jako Lhota Koubova. Při tvoření katastrů byla Chomoutova Lhota zařazena do katastru pikovského a roku 1921 byla k nově vzniklé obci pikovské připojena. V roce 1960 splynula společně s Pikovem pod obec Borotín.

ZDROJ: http://www.pikov.cz/index.php?id=chom_lhota

KONTAKT: starosta@borotin.cz http://www.borotin.cz

Nahoru