KOSTELECKÁ LHOTA

KOSTELECKÁ LHOTA

Kostelecká Lhota

Kostelecká Lhota (německy Lhota bei Adlerkosteletz) je vesnice, část města Kostelec nad Orlicí v okrese Rychnov nad

Kněžnou. Nachází se asi 2 km na jih od Kostelce nad Orlicí. Prochází zde silnice II/316. V roce 2009 zde bylo evidováno 98

adres. V roce 2001 zde trvale žilo 228 obyvatel.

Kostelecká Lhota je také název katastrálního území o rozloze 5,68 km2. V katastrálním území Kostelecká Lhota leží i Koryta

a Kozodry.ZDROJ: http://cs.wikipedia.org/wiki/Kosteleck%C3%A1_Lhota

KONTAKT: podatelna@muko.czwww.kostelecno.cz

Nahoru