LHOTA-DUBÁ

LHOTA-DUBÁ

Lhota (něm. Wellhütte)je malá vesnice, část města Dubá v okrese Česká Lípa. Nachází se asi 4,5 km na severozápad od Dubé. Je zde evidováno 26 adres. Trvale zde žijí čtyři obyvatelé. V historických pramenech prvně zmiňována počátkem 15. století, kdy patřila k hradu Čap.

 

Další informace

Lhota leží v katastrálním území Lhota u Dřevčic o rozloze 1,57 km2.[4] Díky řadě zachovalých staveb lidové architektury je ve Lhotě vyhlášena vesnická památková rezervace. Jsou zde také sklepy vytesané v pískovcových skalách.. Vesnička leží uvnitř území spravovaném CHKO Kokořínsko.
Cestovní ruch

Přes Lhotu vede místní komunikace s autobusovou zastávkou a vedou tudy dvě cyklotrasy 0057 a 0058. Pro pěší turisty zde cesta vyznačená není. Poblíž není vedena žádná železniční trať. Nad vsí jsou Lhotské skály (382 m. n.m.) a u silničky do sousední vsi Zátyní zajímavé skalní okno.


http://cs.wikipedia.org/wiki/Lhota_%28Dub%C3%A1%29

ZDROJ: http://cs.wikipedia.org/wiki/Lhota_%28Dub%C3%A1%29

KONTAKT: starostka@mestoduba.cz http://www.mestoduba.cz/

Nahoru