ČIERNÁ LEHOTA(BÁNOVCE

ČIERNÁ LEHOTA(BÁNOVCE

Čierna Lehota   je obec na Slovensku v okrese Bánovce nad Bebravou.

Obec založili na zákupnom práve začiatkom 14. storočia. Spomína sa od roku 1389 ako Cherna Lehota, doložená je z roku 1481 ako Cherna Lyhota, z roku 1506 ako Cherna Lehota, z roku 1773 ako Cžerna Lehota, maďarsky Csernálehota, Csarnólak. Patrila panstvu Uhrovec. V roku 1398 mala mlyn a 34 domov, v roku 1720 mala 2 mlyny a 14 daňovníkov, z toho 13 želiarov, v roku 1784 mala 51 domov, 78 rodín a 441 obyvateľov, v roku 1828 mala 38 domov a 322 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom. Za I. ČSR pasienkárstvom a drevorubačstvom. Časť obyvateľov pracovala ako sezónni poľnohospodárski robotníci na veľkostatkoch v okolitých obciach, časť sa vysťahovala za prácou do cudziny. Počas 2. svetovej vojny obyvatelia podporovali partizánske skupiny, ktoré pôsobili na okolí, a zapojili sa do SNP. Dňa 20. 2. 1945 Nemci obec obsadili, dvoch obyvateľov zastrelili a 86 mužov uväznili.

ZDROJ: http://www.e-obce.sk/obec/ciernalehota/2-historia.html

KONTAKT: obecnzwr@stonline.sk http://www.ciernalehota.sk/

Nahoru